header images

Седиште

АДРЕСА: ул. Виетнамска бб Шуто Оризари, Скопје (Во просториите на градинката "Снежана")

ТЕЛ: +389 2 2651636      

ФАКС: +389 2 2651636

E-MAIL: zpd.dci@gmail.com

WEB: www.zpd.org.mk


Погледни го Здружение за Заштита на правата на детето на поголема мапа

Лица за контакт


ПРЕТСЕДАТЕЛ: проф. д-р Владимир Ортаковски

E-MAIL: vladimir.ortakovski@gmail.com

МОБ.: +389 70 255997      

 

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ: проф. д-р Оливер Бачановиќ

E-MAIL: bacanovicoliver@gmail.com

МОБ.: +389 70 810453      

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Други активности Хигиена и имунизација Креативна работилница Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина