header images

Правата на детето и малолетничката правда

Период на имплементација: април - јули 2002 година

Целна група

Волонтери од повеќе невладини организации кои работат на полето на детските права (Меѓаши, Рубикон и сл.)

Опис на активноста

Обука на волонтери за правата на детето и малолетничката Правда преку одржување работилници и предавања на таа тематика од страна на стручни лица кои непосредно работат на таа проблематика.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Други активности Хигиена и имунизација Креативна работилница Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина

Контакт:

e-mail:  zpd.dcr@gmail.com
тел: +389 2 2651636

Донатори:

Публикации: