header images

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ


Прво основачко собрание – 19.11.1998 година

Здружението за заштита на правата на детето е основана на првото основачко собрание одржано на 19,11,1998 година во Скопје и се донесоа следниве одлуки:

 • избор на Претседател
 • избор на Потпретседател
 • избор на Генерален секретар

 

Втора седница на собранието – 18.06.2002 година

 • избор на Претседател
 • избор на Потпретседател
 • избор на Генерален секретар

 

Трета седница на собранието – 05.03.2011 година

Поважни одлуки:

 • Одлука за усвојување на годишен извештај од 2010
 • Одлука за усвојување на годишна програма за 2011 и 2012
 • Одлука за усвојување на финансискиот извештај и завршната сметка за 2010 година
 • Одлука за именување на законски застапник овластен за пререгистрација на Здружение за Заштита на правата на детото
 • Одлука за промена на седиште на ЗЗПД
 • Одлука за избор на претседател
 • Одлука за избор на потпретседател
 • Одлука за избор на нов член на Комитетот на ЗЗПД
 • Одлука за избор на Генерален Секретар на ЗЗПД

 

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Други активности Хигиена и имунизација Креативна работилница Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина Музичка работилница Образовна работилница Нивните права Прослави Спортска работилница Појадок и ужина